ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Καρφιά, ατσαλόκαρφα, βύσματα - καρφία - πρόκες
banner

καρφία - πρόκες

Κωδ.: 104-4040

διαστάσεις Νο4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20