ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Καρφιά, ατσαλόκαρφα, βύσματα - βύσματα μεταλλικά βίδας (αγκύρωσης)
banner

βύσματα μεταλλικά βίδας (αγκύρωσης)

Κωδ.: acht08c

acht08c  M 6 x 45 Φ8

acht08l   M 6 x 60 Φ8

acht10c  M 8 x 60 Φ10

acht10l   M 8 x 80 Φ10

acht12c  M 10 x 70 Φ12

acht12l   M 10 x 100 Φ12

acht14c  M 10 x 70 Φ14

acht16c  M 12 x 80  Φ16

acht16l   M 12 x 110 Φ16

acht20c  M 16 x 110 Φ20