ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Καρφιά, ατσαλόκαρφα, βύσματα - βύσματα μεταλλικά γάντζου (αγκύρωσης)
banner

βύσματα μεταλλικά γάντζου (αγκύρωσης)

Κωδ.: achg08c

achg08c M 6 x 45 Φ8

achg10c M 8 x 60 Φ10

achg12c M 10 x 70 Φ12

achg16c M 12 x 80 Φ16