ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Καρφιά, ατσαλόκαρφα, βύσματα - ατσαλόκαρφα κοινά ''Θάρρος''
banner

ατσαλόκαρφα κοινά ''Θάρρος''

Κωδ.: 101-220

101-220 διάσταση 2 x 20

101-225 διάσταση 2 x 25

101-230 διάσταση 2 x 30

101-235 διάσταση 2 x 35

101-240 διάσταση 2 x 40

101-250 διάσταση 2 x 50

101-330 διάσταση 3 x 30

101-340 διάσταση 3 x 40

101-350 διάσταση 3,5 x 50

101-3540 διάσταση 3,5 x 40

101-3550 διάσταση 3,5 x 50

101-3560 διάσταση 3,5 x 60

101-3570 διάσταση 3,5 x 70

101-3580 διάσταση 3,5 x 80

101-4090 διάσταση 4 x 90

101-4100 διάσταση 4 x 100

101-4120 διάσταση 4 x 120