ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Καρφιά, ατσαλόκαρφα, βύσματα - ατσαλόκαρφα ριγωτά ''Θάρρος
banner

ατσαλόκαρφα ριγωτά ''Θάρρος

Κωδ.: 102-3540

102-3540 διάσταση 3,5 x 40

102-3550 διάσταση 3,5 x 50

102-3560 διάσταση 3,5 x 60

102-3570 διάσταση 3,5 x 70

102-3580 διάσταση 3,5 x 80

102-4090 διάσταση    4 x 90

102-4100 διάσταση    4 x 100