ΟΙΚΟΔΟΜΗ - Καρφιά, ατσαλόκαρφα, βύσματα - στραβόκαρφα ριγωτά "Θάρρος"
banner

στραβόκαρφα ριγωτά "Θάρρος"

Κωδ.: 103-4040

103-4040 διάσταση 4 x 40

103-4050 διάσταση 4 x 50

103-4060 διάσταση 4 x 60

103-4080 διάσταση 4 x 80