ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ - Εξαρτήματα ναυτιλίας - άγκιστρο αυτόματο
banner

άγκιστρο αυτόματο

Κωδ.: rl08-0101

rl08-0101  γαλβανιζέ    4 x 40mm

rl08-0102  γαλβανιζέ    5 x 50mm

rl08-0103  γαλβανιζέ    6 x 60mm

rl08-0104  γαλβανιζέ    7 x 70mm

rl08-0105  γαλβανιζέ    8 x 80mm

rl08-0107  γαλβανιζέ  10 x 100mm

rl08-0108  γαλβανιζέ  11 x 120mm

rl08-0109  γαλβανιζέ  12 x 140mm

rl08-0111  γαλβανιζέ  14 x 180mm