Προϊόντα - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - Stretch φιλμ παλέττας