Προϊόντα - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - Βιομηχανικές ρόδες επίπλων