ΧΗΜΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - Χημικά υγρής μορφής - λάδι σπειρωμάτων