ΧΗΜΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - Χημικά υγρής μορφής - καθαριστικό κάπνιας GT