ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ - Παλάνγκα - - παλάνγκο ηλεκτρικό κίνας