ΕΡΓΑΛΕΙΑ - Ηλεκτρικά εργαλεία - Γωνιακοί τροχοί, Κόφτες, Ζουμποψάλιδα, Λαμαρινοψάλιδα - Γωνιακός τροχός GA9020R 230mm MAKITA