Ναυτιλιακά είδη, προϊόντα κήπου, προϊόντα δάσους, αγροτικά Θεσσαλονίκη, χημικά είδη, ηλεκτρικά εργαλεία Makita, ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΕ